Digitaliseer zelf Super 8

Laat Super 8 films nu digitaliseren!

Wij, de Film Rescuers, zorgen voor de digitalisering van uw Super 8 films, zodat u er zelf niet mee hoeft om te gaan. Het enige wat u hoeft te doen is contact met ons op te nemen en ons uw films te sturen. Wij regelen de rest graag voor u!

  • Waarom Super 8 op DVD?
  • Voordelen van digitalisering
  • Hier vindt u de prijslijst

>> Bewaar je herinneringen voor het te laat is!

Waarom zelf Super 8 digitaliseren?

De tapes van je Super 8 films gaan niet eeuwig mee. De tapes worden broos en barsten na verloop van tijd - of als ze verkeerd worden opgeslagen. Om ruimte te besparen bij het bewaren van uw Super 8 films met mooie herinneringen, moet u uw Super 8 films zelf digitaliseren of laten digitaliseren. Dit geeft u de kans om uw herinneringen te archiveren en ze bruikbaar te maken voor de eeuwigheid.

Hoe digitaliseer je zelf Super 8 films?

Voor het digitaliseren van Super 8 films is speciale apparatuur nodig.

Eerst worden de films volgens een speciaal procédé ontdaan van vuil en fijne stofdeeltjes. De beste procedure is het zogenaamde beeld-voor-beeld scannen, zoals wij filmredders dat doen.

Bij het beeld-voor-beeld scannen wordt elk afzonderlijk beeld gedigitaliseerd en in de computer weer tot een film samengevoegd. Het originele geluid is uiteraard bewaard gebleven. Na digitalisering is de Super 8-film beschikbaar als digitaal bestand en kan hij eindelijk worden opgeslagen op dvd, Blu-ray of op uw laptop.

Indien nodig kunt u de film ook verder bewerken op uw PC.

Procedure: Zelf Super 8 digitaliseren?

U hoeft natuurlijk geen beroep te doen op een professional om uw filmschatten te digitaliseren. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit vanuit huis te doen. Hier zijn er gewoonlijk drie gangbare procedures die u kunt gebruiken om uw Super8 films te digitaliseren.

Schermproces
De eenvoudigste optie is om de film te filmen vanaf een scherm. Om deze methode te gebruiken, heb je een 8 mm projector en een DV camera nodig. De camera moet op een statief worden gemonteerd en zo dicht mogelijk bij de projector worden geplaatst. Deze variant is echter alleen geschikt voor wie snel wil digitaliseren. U moet echter niet te veel belang hechten aan de kwaliteit. Dit is te wijten aan de kromming van het scherm en de rimpels die er meestal onvermijdelijk op zitten.

Procédé voor glazen scherm
De volgende mogelijkheid om een film te digitaliseren is het gebruik van het glas-scherm procédé. Ook hier wordt de film gefilmd, maar hier wordt het beeld geprojecteerd via een oppervlaktespiegel.

Scannermethode
Een andere variant is het rechtstreeks scannen van de filmstroken met moderne scanners met doorvallend licht. Deze worden in secties gescand voor een schone verwerking. Deze methode is bijzonder geschikt wanneer, bij voorbeeld, de perforatie van de rol defect is, zodat afspelen op de normale manier niet meer mogelijk zou zijn.

Overbrenging naar de computer:
Om een ideaal resultaat te verkrijgen, wordt de digitalisering het best uitgevoerd met een DV-camera en een krachtige PC. Ook hier zijn er een paar dingen om in gedachten te houden:

  1. De juiste hardware - Een PC moet ten minste 1 GHz kloksnelheid hebben en een modern besturingssysteem. Om uw resultaten te kunnen opslaan heeft u ook meer dan 1 GB Ram nodig en idealiter meer dan 200 GB opslagruimte. Een Firewire-aansluiting is eveneens noodzakelijk. Dit kan echter achteraf worden aangepast met een PCI-kaart.
  2. Geschikte software voor het filmen - Om de DV-camera in staat te stellen de film over te brengen, hebt u geschikte software nodig. De meeste computers hebben deze software echter al. Een veelgebruikt programma is bijvoorbeeld Windows Movie Maker. Natuurlijk zijn er ook programma's tegen betaling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld Magix Video Maker of Adobe Premiere. Hoewel deze tegen betaling zijn, bieden zij ook videobandbewerkingsfuncties van veel hogere kwaliteit.
  3. Geschikte software voor het scannerproces - De software die u nodig hebt om de beelden van de scanner verder te bewerken, wordt meestal meegeleverd. U hebt echter ook een ander programma nodig om de gescande filmstroken ten minste semi-automatisch van de afzonderlijke beelden weer tot een film te completeren. Een aanbevolen programma hier is CineToVid.

Zodra u klaar bent met het digitaliseringsproces, kunt u het bestand zo vaak als u wilt op een DVD branden.

Welk procédé u ook kiest, uiteindelijk is het de kwaliteit die het verschil maakt. Om de beste kwaliteit te garanderen, is het altijd raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de vakmensen, aangezien zij over jarenlange ervaring beschikken en dus schade door bijvoorbeeld een verkeerde behandeling kunnen uitsluiten.

Vergeet de factor tijd niet! Het bedienen van de apparatuur, het instellen en het bewerken kost veel tijd. Voor particulieren is dit bijna een eindeloze taak.

Te stressvol? Wij digitaliseren graag uw films voor u. Geef ons een belletje!

Digitaliseer zelf Super 8 - filmen vanaf het scherm

De gemakkelijkste manier om Super 8 film te digitaliseren is te filmen vanaf een scherm.

Procedure
Zet een scherm op en projecteer de film er normaal op. Dan zet je een videocamera op een statief en film je gewoon de projectie.

Waar moet u op letten
Om een zo goed mogelijk beeld zonder vervorming te krijgen, is het zinvol de videocamera zo dicht mogelijk bij de projector te plaatsen, zodat de optische assen zo weinig mogelijk van elkaar afwijken.

Voordelen
Deze methode is natuurlijk onverslaanbaar wat de kosten betreft - op voorwaarde dat u reeds over alle nodige apparatuur beschikt (projector, camera, scherm).

Nadelen
De kwaliteit die met filmen kan worden bereikt, is zeer onbevredigend. Het beeld flikkert en pompt. Ook de kleuren zijn vaak niet natuurgetrouw weergegeven.

Conclusie
Alleen geschikt als er helemaal geen kosten gemaakt hoeven te worden en het materiaal geen sentimentele waarde heeft.

Digitaliseer jezelf door te filmen:

Super 8 zelf digitaliseren - het glasscreen-proces

Het glazen scherm proces is een stap beter in termen van kwaliteit. Bij een glazen scherm wordt een laag was tussen twee glasplaten ingeklemd. De waslaag is zo fijn gestructureerd dat (in tegenstelling tot het scherm) geen nieuwe textuur aan de film wordt toegevoegd.

Procedure
De projector projecteert het beeld van de achterzijde via een afbuigspiegel op het glazen scherm en filmt het van de voorzijde. In tegenstelling tot directe projectie voorkomt de spiegel dat het eindresultaat opnieuw moet worden gespiegeld.

Waarop moet worden gelet
De spiegel brengt een extra uitdaging met zich mee wat betreft de uitlijning. Geringe afwijkingen van de ideale optische as leiden tot randonscherpte of keystone-vervorming. Direct filmen is dus nog gemakkelijker, op voorwaarde dat u over software beschikt die bij digitale opnamen het beeld in één keer kan spiegelen.

Voordelen
Ondanks de aanschafkosten voor het glazen scherm (ca. 120 euro) zijn de kosten relatief beheersbaar.

Nadelen
Het afstellen van de projector, de spiegel en het glazen scherm is in de praktijk moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. De andere uitdagingen van het zelf digitaliseren van Super 8 (beeldsnelheid, hotspot, enz.) zijn niet opgelost.

Conclusie
Het glazen scherm is een middenweg qua kosten als u een vrij goede kwaliteit wilt - en de tijd hebt om te prutsen tot alles goed werkt.

Digitaliseer jezelf via een glazen scherm:

Super 8 zelf digitaliseren - Het scannerproces

U kunt Super 8 zelf digitaliseren - zelfs met een in de handel verkrijgbare scanner. Tenminste in theorie - want de inspanning is extreem hoog en de scantijden zijn erg lang.

De procedure heeft slechts in één uitzonderlijk geval zin: als de film zeer waardevol is, maar de perforatie ernstig is uitgescheurd.

Procedure
Een deel van de te digitaliseren film wordt op een in de handel verkrijgbare scanner met doorvallend licht gelegd, waarna de afzonderlijke beelden er met behulp van software worden uitgeknipt en weer tot een film worden samengevoegd.

Waar moet u op letten
U moet alle automatische functies van de scanner uitschakelen, zodat de afzonderlijke scans qua kleur en helderheid met elkaar overeenkomen.

Voordelen
Veel thuisscanners kunnen ook met doorvallend licht werken, zodat u het proces vaak zonder aanschafkosten kunt doen.

Nadelen
In de praktijk is het proces niet erg geschikt - de scantijden zijn extreem lang en de post-processing is zeer tijdrovend.

Conclusie
Alleen iets voor freaks of specialisten.

Digitaliseer jezelf met een scanner: